Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, 371 46 České Budějovice
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 26. 5.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.A šk.a šk.a
4.A non non non non non non non non non non
4.B non non non non non non non non non non
8.E non non non non non non non non non non
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Baštářová Romana .. .. GUN - - - - - -
Beňadik Vladislav DOČ .. JNK - VLN JAK - - -
Blažek Miroslav - VLA - - KUB KUB .. KAL KAL
Dvořáková Jana - FLP
Dočkálková Veronika THA
Egerová Monika VÍT GOT - JAK GOT - - -
Filip Vladimír - -
Hessová Kateřina .... .. - HOL - LAY - - -
Kalačová Helena - GOT
Klímová Romana DVŘ .. FLP -
Kojan Vladimír - - - - >> .. -
Krygarová Adéla .. .. .. -
Kuneš Václav - -
Layerová Jana - - -
Macas Milan - .. ..
Mezerová Kateřina VEJ .. .. - -
Pazderník Marek - .. -
Polívková Eliška - -
Polívková Jana - -
Říhová Lenka - -
Schacherlová Adéla .. .. - JAK - - - - -
Schmidtmayerová Jana KUN JNK KUB - KLŘ - .. ..
Thamová Olga - .. ..
Vinický Tomáš .. .. VÍT HON HOR - - -
Vlášek Vladimír LAY .. - -
Vlnatá Dominika - .. .. -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.B Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
2.A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
3.B Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
7.E Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Hv Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Hadravová Jana
3 přesun << Fy 1.E F z 25.5. 5. hod
6 změna M 7.E F
Ptáčník Jan
4 odpadá M 3.A
Baštář Václav
1 přesun >> Z 2.B na 2. hod
2 přesun << Z 2.B 2.B z 1. hod
Dvořáková Jana
1 odpadá Aj 4.B (Aj2)
3 supl. (KLÍ šk.a) Aj 1.B (Aj1) 4.B za odpadlou
Dočkálková Veronika
1 spojeno (BEN šk.a) EVV 3.E (S2) Vv
Filip Vladimír
3 změna Zsv 3.B 4.A
5 spojeno (KLÍ šk.a) Zsv 3.A (Aj1) 3.A
5 supl. (DVŘ šk.a) Zsv 3.A (Aj2) 3.A za odpadlou
7 změna Zsv 1.B 4.B
8 odpadá Zsv 8.E
Gottwaldová Ilona
2 změna Nj 2.A (Nj1) 2.C
2 spojeno (EGE par) Nj 2.A (Nj2) 2.C
5 změna Nj 2.E (Nj2) 2.E
5 spojeno (KLC šk.a) Šj 2.E (Šj) 2.E
před 4. hod dohled 1patro  
Günzel Martin
3 supl. (BŠT šk.a) Fy 7.E BI za odpadlou
3 odpadá M 4.A
před 2. hod dohled 2patro  
Holubová Adéla
4 spojeno (HES šk.a) Aj 6.E (Aj2) 6.E
6 změna Aj 3.B (Aj2) 4.A
před 1. hod dohled 1patro  
Honnerová Helena
4 Suplovací pohotovost  
5 změna DGV 4.B (DG)+
Hornová Marie
5 supl. (VIN šk.a) IVT 2.A U1 za odpadlou
Jakubík Martin
4 spojeno (EGE par) Nj 4.E (Nj1) 4.E
4 supl. (SAL šk.a) Nj 4.E (Nj2) 4.E za odpadlou
5 změna KNv 4.A (KNJ)+
6 spojeno (BEN šk.a) Cj 3.E (S1) 3.E
před 1., 4. hod dohled přízemí  
Janáček Petr
2 supl. (SCH škol) M 1.B 4.B za odpadlou
3 supl. (BEN šk.a) Fy 4.E E1 za odpadlou
7 změna M 2.A 4.A
před 5. hod dohled 2patro  
Kalačová Helena
1 odpadá Aj 4.B (Aj1)
Kalová Zuzana
1 přesun >> Bi 1.A na 2. hod
2 přesun << Bi 1.A 1.A z 1. hod
6 odpadá Bi 3.A
8 spojeno (BLA MatK) Tv 4.E (Tv2) TV2
9 spojeno (BLA MatK) Tv 4.E (Tv2) TV2
Klímová Romana
2 odpadá Aj 4.A (Aj1)
Kojan Vladimír
6 přesun << D 2.B 2.B z 7. hod
Kolářová Lena
3 přesun >> M 1.E na 25.5. 5. hod
6 supl. (SCH šk.a) M 2.C 2.C za odpadlou
6 změna PRO 4.B (PRO)+
Krygarová Adéla
4 změna Cj 1.B (s2) 4.B
5 změna Cj 1.B (s1) 4.B
Kubíčková Helena
3 supl. (SCH šk.a) Tv 3.E Ch za odpadlou
5 spojeno (BLA MatK) Tv 1.E (Chl) TV2
6 spojeno (BLA MatK) Tv 1.E (Chl) TV2
7 změna SCBi 4.B (SCB2)+
Kuneš Václav
1 supl. (SCH škol) D 4.E Ch za odpadlou
5 změna D 7.E 8.E
7 změna KD 4.B (KD)+
před 5. hod dohled přízemí  
Layerová Jana
5 spojeno (VLA dov) Aj 4.E (Aj2) 4.E
6 supl. (HES šk.a) Aj 2.E (Aj2) 2.E za odpadlou
7 změna KAv 4.B (KAF3)+
Mezerová Kateřina
4 změna LaK 4.B (LaK)+
5 změna Cj 3.B 4.A
Pazderník Marek
5 změna SCCh 4.B (SCH1)+
Polívková Jana
5 změna SCBi 4.A (SCB1)+
Říhová Lenka
8 změna Z 2.A 4.A
Šimečková Dana
před 2. hod dohled 1patro  
Thamová Olga
2 odpadá Nj 4.B (Nj2)
3 změna EVH 2.C (Hv) 3.E
4 spojeno (DOČ šk.a) EVV 2.C (Vv) 3.E
4 změna EVH 2.C (Hv) 3.E
6 změna EVH 5.E (Hv) 5.E
7 změna EVH 5.E (Hv) 5.E
před 3. hod dohled 1patro  
Vejmelka Radek
1 Suplovací pohotovost  
1 odpadá M 8.E
4 změna SCF 4.B (SCF)+
5 změna SCM 4.B (SCM1)+
7 změna SCM 4.B (SCM2)+
Vítková Olga
1 spojeno (EGE par) Nj 5.E (Nj1) 4.B
1 změna Fj 5.E (Fj) 4.B
3 supl. (VIN šk.a) Aj 1.B (Aj2) 2.C za odpadlou
Vlášek Vladimír
2 supl. (BLA MatK) Ov 2.E 2.E za odpadlou
2 odpadá Aj 8.E (Aj2)
Vlnatá Dominika
2 změna SVS 7.E (SVS1)+ 8.E
3 odpadá Cj 8.E
4 změna Zsv 7.E 8.E
5 supl. (BEN šk.a) Cj 2.B E1 za odpadlou
6 změna SVS 4.B (SVS1)+
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 Bi přesun >> na 26.5. 2. hod
2 Bi 1.A přesun << KAL z 1. hod
2 Cj odpadá (MEZ)
1.B
2 M 4.B supluje JNK (SCH)
3 Aj Aj1 4.B supluje DVŘ (KLÍ)
3 Aj Aj2 2.C supluje VÍT (VIN)
4 Cj s2 4.B změna KRY
5 Cj s1 4.B změna KRY
7 Zsv 4.B změna FLP
8 EVH Hv odpadá -bude nahrazeno-
9 EVH Hv odpadá -bude nahrazeno-
1.E
3 Fy F přesun << HAD z 25.5. 5. hod
3 M přesun >> na 25.5. 5. hod
5 Tv Chl TV2 spojí KUB (BLA)
6 Tv Chl TV2 spojí KUB (BLA)
2.A
1 Aj Aj1 odpadá -bude nahrazeno-
2 Nj Nj1 2.C změna GOT
2 Nj Nj2 2.C spojí GOT (EGE)
5 IVT U1 supluje HOR (VIN)
7 M 4.A změna JNK
8 Z 4.A změna ŘIH
2.B
1 Z přesun >> na 26.5. 2. hod
2 Z 2.B přesun << BAŠ z 1. hod
2 M odpadá (BEN)
5 Cj E1 supluje VLN (BEN)
6 D 2.B přesun << KOJ z 7. hod
7 D přesun >> na 26.5. 6. hod
2.C
3 EVH Hv 3.E změna THA
4 EVV Vv 3.E spojí THA (DOČ)
4 EVH Hv 3.E změna THA
6 M 2.C supluje KLŘ (SCH)
2.E
2 Ov 2.E supluje VLA (BLA)
5 Nj Nj1 2.E spojí GOT (EGE)
5 Nj Nj2 2.E změna GOT
5 Šj Šj 2.E spojí GOT (KLC)
6 Aj Aj2 2.E supluje LAY (HES)
3.A
1 SCBi SCB1 odpadá -bude nahrazeno-
1 PSv PSY odpadá -bude nahrazeno-
1 SVS SVS1 odpadá -bude nahrazeno-
2 SVS SVS1 8.E změna VLN
2 SCBi SCB1 odpadá -bude nahrazeno-
2 PSv PSY odpadá -bude nahrazeno-
5 Zsv Aj1 3.A spojí FLP (KLÍ)
5 Zsv Aj2 3.A supluje FLP (DVŘ)
8 Eko EKO odpadá -bude nahrazeno 6. 6.od 7:25-
8 SCCh SCH2 odpadá -bude nahrazeno-
9 Eko EKO odpadá -bude nahrazeno 7. 6.od 7:25-
9 SCCh SCH2 odpadá -bude nahrazeno-
4. les., 6. les. školní akce
3.B
1 SCBi SCB1 odpadá -bude nahrazeno-
1 PSv PSY odpadá -bude nahrazeno-
1 SVS SVS1 odpadá -bude nahrazeno-
2 SVS SVS1 8.E změna VLN
2 SCBi SCB1 odpadá -bude nahrazeno-
2 PSv PSY odpadá -bude nahrazeno-
3 Zsv 4.A změna FLP
5 Cj 4.A změna MEZ
6 Aj Aj2 4.A změna HOL
8 Eko EKO odpadá -bude nahrazeno 6. 6.od 7:25-
8 SCCh SCH2 odpadá -bude nahrazeno-
9 Eko EKO odpadá -bude nahrazeno 7. 6.od 7:25-
9 SCCh SCH2 odpadá -bude nahrazeno-
3.E
1 EVV S2 Vv spojí DOČ (BEN)
3 Tv Ch supluje KUB (SCH)
6 Cj S1 3.E spojí JAK (BEN)
4.A
0. - 9. les. není
4.B
0. - 9. les. není
4.E
1 D Ch supluje KUN (SCH)
3 Fy E1 supluje JNK (BEN)
4 Nj Nj1 4.E spojí JAK (EGE)
4 Nj Nj2 4.E supluje JAK (SAL)
5 Aj Aj2 4.E spojí LAY (VLA)
8 Tv Tv2 TV2 spojí KAL (BLA)
9 Tv Tv2 TV2 spojí KAL (BLA)
5.E
1 Nj Nj1 4.B spojí VÍT (EGE)
1 Fj Fj 4.B změna VÍT
6 EVH Hv 5.E změna THA
7 EVH Hv 5.E změna THA
6.E
4 Aj Aj2 6.E spojí HOL (HES)
7.E
1 SCBi SCB1 odpadá -bude nahrazeno-
1 PSv PSY odpadá -bude nahrazeno-
1 SVS SVS1 odpadá -bude nahrazeno-
2 SVS SVS1 8.E změna VLN
2 SCBi SCB1 odpadá -bude nahrazeno-
2 PSv PSY odpadá -bude nahrazeno-
3 Fy BI supluje GUN (BŠT)
4 Zsv 8.E změna VLN
5 D 8.E změna KUN
6 M F změna HAD
8 Eko EKO odpadá -bude nahrazeno 6. 6.od 7:25-
8 SCCh SCH2 odpadá -bude nahrazeno-
9 Eko EKO odpadá -bude nahrazeno 7. 6.od 7:25-
9 SCCh SCH2 odpadá -bude nahrazeno-
8.E
0. - 9. les. není
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou