Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, 371 46 České Budějovice
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 29. 5.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.A šk.a šk.a šk.a šk.a šk.a šk.a šk.a šk.a šk.a šk.a
4.B šk.a šk.a šk.a šk.a šk.a šk.a šk.a šk.a šk.a šk.a
4.C non non non non non non non non non non
8.E non non non non non non non non non non
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Baštář Václav - -
Beňadik Vladislav - - .. ŠIM KLÍ - VLA - - -
Blažek Miroslav KUB KUB KAL KAL KAL KAL - - -
Egerová Monika PET
Gottwaldová Ilona - - - .. PET EGE HRU - - -
Hessová Kateřina - ..
Holubová Adéla - ..
Hornová Marie - - ŘIH - - - - - -
Jakubík Martin .. .. .. KOJ - .. .. - -
Kalačová Helena - -
Klímová Romana HOL
Kojan Vladimír - .. .. - -
Krygarová Adéla - .. .. .. .. JNK JNK - - -
Kubíčková Helena POS -
Kuneš Václav -
Petrovská Venturini Sara - -
Polívková Jana - .. ..
Poslušná Táňa - KUB
Říhová Lenka PTA ..
Schacherlová Adéla THA - DVŘ THA .. - -
Schmidtmayerová Jana KAL PTA
Vinický Tomáš JNK .. .. .. HOL KLŘ - - -
Vlnatá Dominika - .. .. - .. - - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
1.B Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
3.B Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
4.A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Hadravová Jana
4 změna SCM 8.E (SCM1)+
Ptáčník Jan
3 supl. (SCH MZ) M 1.A 8.E přespočetná hod.
4 supl. (ŘIH MZ) M 1.A 8.E přespočetná hod.
Dvořáková Jana
4 Suplovací pohotovost  
4 změna KAv 8.E (KAj)+
Egerová Monika
5 změna Nj 1.A (Nj1) 4.C
5 spojeno (GOT MZ) Nj 1.A (Nj2) 4.C
Hessová Kateřina
2 odpadá Aj 8.E (Aj2)
6 změna KAv 8.E (KAF2)+
Holubová Adéla
2 odpadá Aj 8.E (Aj1)
5 spojeno (KLÍ MZ) Aj 1.E (Aj3) 1.E
Hrušková Hana
6 supl. (GOT MZ) Aj 3.E 3.E za odpadlou
7 změna KAv 4.C (KAF5)+
před 4. hod dohled 1patro  
Janáček Petr
1 Suplovací pohotovost  
1 odpadá M 8.E
5 spojeno (KRY MZ) M 6.E (S1) 6.E
5 změna M 6.E (S2) 6.E
6 spojeno (KRY MZ) M 6.E (S2) 6.E
6 změna M 6.E (S1) 6.E
před 4. hod dohled 2patro  
Kabelová Dana
4 změna M 7.E (S2) 4.E
6 změna M 7.E (S1) 4.C
Kalačová Helena
1 změna Šj 1.B (Šj1) 4.B
3 odpadá Šj 4.B (Šj)
Kalová Zuzana
2 supl. (SCH MZ) Bi 2.A 3.A za odpadlou
3 spojeno (BLA MatK) Tv 2.A (TV2) TV2
4 spojeno (BLA MatK) Tv 2.A (TV2) TV2
5 spojeno (BLA MatK) Tv 3.A (Tv2) TV2
6 spojeno (BLA MatK) Tv 3.A (Tv2) TV2
před 4. hod dohled hřiště  
Klímová Romana
2 odpadá Aj 4.A (Aj2)
3 změna Aj 3.B (Aj1) 4.C
4 supl. (BEN MZ) Aj 1.E 1.E za odpadlou
7 změna Zsv 1.A 8.E
Kojan Vladimír
4 supl. (JAK nem) D 1.B 2.A za odpadlou
Kolářová Lena
1 odpadá M 4.C
2 změna M 2.E (s2) 4.B
3 změna M 2.E (s1) 4.B
5 změna PRO 4.A (PRO)+
6 supl. (VIN MZ) IT 1.E U1 za odpadlou
Kubíčková Helena
1 spojeno (BLA MatK) Tv 3.E (TV2) TV2
2 spojeno (BLA MatK) Tv 3.E (TV2) TV2
3 změna Bi 6.E (Lab1) 6.E
3 spojeno (POS MZ) Bi 6.E (Lab2) 6.E
6 změna SCBi 8.E (SBi1)+
Kuneš Václav
4 změna Cj 3.B 4.B
6 změna KD 4.C (KD)+
před 1., 6. hod dohled přízemí  
Layerová Jana
2 změna Aj 1.A (Aj2) 8.E
Mezerová Kateřina
7 změna LaK 4.C (LaK)+
Petrovská Venturini Sara
1 změna Šj 1.B (Šj2) 3.A
4 spojeno (GOT MZ) Nj 4.E (Nj2) 4.C
Poslušná Táňa
4 spojeno (KUB MZ) Ch 6.E (Lab1) 6.E
4 změna Ch 6.E (Lab2) 6.E
6 změna SCCh 8.E (SCH1)+
7 změna SCCh 8.E (SCH2)+
Říhová Lenka
3 supl. (HOR par) Bi 3.E BI za odpadlou
6 změna Z 1.B 1.E
Šimečková Dana
3 supl. (BEN MZ) D 1.E 1.E za odpadlou
3 odpadá Cj 8.E
7 přesun << LaK 7.E (LaK)+ 3.A z 31.5. 5. hod
8 přesun << LaK 7.E (LaK)+ 3.A z 31.5. 6. hod
Thamová Olga
2 spojeno (SAL MZ) Nj 5.E (Nj2) Hv
5 spojeno (SAL lék) Nj 3.B (Nj1) 3.A
5 změna Nj 3.B (Nj2) 3.A
Vejmelka Radek
4 změna SCF 8.E (SCF)+
7 změna SCM 8.E (SCM2)+
Vítková Olga
5 změna KAv 8.E (KAF4)+
Vlášek Vladimír
6 supl. (BEN MZ) Aj 2.A 8.E za odpadlou
6 změna KAv 4.C (KAF1)+
Vlnatá Dominika
5 změna SVS 8.E (SVS2)+
Změny v rozvrzích tříd
1.A
2 Aj Aj2 8.E změna LAY
3 M 8.E supluje PTA (SCH)
4 M 8.E supluje PTA (ŘIH)
5 Nj Nj1 4.C změna EGE
5 Nj Nj2 4.C spojí EGE (GOT)
7 Zsv 8.E změna KLÍ
1.B
1 Šj Šj2 3.A změna PET
1 Šj Šj1 4.B změna KLC
4 D 2.A supluje KOJ (JAK)
6 Z 1.E změna ŘIH
1.E
3 D 1.E supluje ŠIM (BEN)
4 Aj 1.E supluje KLÍ (BEN)
5 Aj Aj2 1.E spojí HOL (VIN)
5 Aj Aj3 1.E spojí HOL (KLÍ)
6 IT U1 supluje KLŘ (VIN)
2.A
2 Bi 3.A supluje KAL (SCH)
3 Tv TV2 TV2 spojí KAL (BLA)
4 Tv TV2 TV2 spojí KAL (BLA)
6 Aj 8.E supluje VLA (BEN)
2.B
6 Nj Nj1 odpadá -bude nahrazeno-
6 Nj Nj2 odpadá -bude nahrazeno-
2.E
2 M s2 4.B změna KLŘ
3 M s1 4.B změna KLŘ
3.A
1 KNv KNj odpadá -bude nahrazeno-
1 PSv PSY1 odpadá -bude nahrazeno-
1 SVS SVS1 odpadá -bude nahrazeno-
2 KNv KNj odpadá -bude nahrazeno-
2 PSv PSY1 odpadá -bude nahrazeno-
2 SVS SVS1 odpadá -bude nahrazeno-
5 Tv Tv2 TV2 spojí KAL (BLA)
6 Tv Tv2 TV2 spojí KAL (BLA)
7 LaK LaK 3.A přesun << ŠIM z 31.5. 5. hod
8 LaK LaK 3.A přesun << ŠIM z 31.5. 6. hod
3.B
1 KNv KNj odpadá -bude nahrazeno-
1 PSv PSY1 odpadá -bude nahrazeno-
1 SVS SVS1 odpadá -bude nahrazeno-
2 KNv KNj odpadá -bude nahrazeno-
2 PSv PSY1 odpadá -bude nahrazeno-
2 SVS SVS1 odpadá -bude nahrazeno-
3 Aj Aj1 4.C změna KLÍ
4 Cj 4.B změna KUN
5 Nj Nj1 3.A spojí THA (SAL)
5 Nj Nj2 3.A změna THA
7 LaK LaK 3.A přesun << ŠIM z 31.5. 5. hod
8 LaK LaK 3.A přesun << ŠIM z 31.5. 6. hod
3.E
1 Tv TV2 TV2 spojí KUB (BLA)
2 Tv TV2 TV2 spojí KUB (BLA)
3 Bi BI supluje ŘIH (HOR)
6 Aj 3.E supluje HRU (GOT)
4.A
4. les., 6. les., 9. les., 5. les., 7. les., 3. les., 0. les., 8. les., 2. les., 1. les. školní akce
4.B
8. les., 5. les., 4. les., 9. les., 3. les., 1. les., 0. les., 2. les., 6. - 7. les. školní akce
4.C
1. les., 0. les., 6. les., 4. les., 9. les., 5. les., 8. les., 7. les., 3. les., 2. les. není
4.E
4 Nj Nj1 4.C spojí PET (EGE)
4 Nj Nj2 4.C spojí PET (GOT)
5.E
2 Nj Nj2 Hv spojí THA (SAL)
6.E
3 Bi Lab1 6.E změna KUB
3 Bi Lab2 6.E spojí KUB (POS)
4 Ch Lab1 6.E spojí POS (KUB)
4 Ch Lab2 6.E změna POS
5 M S1 6.E spojí JNK (KRY)
5 M S2 6.E změna JNK
6 M S2 6.E spojí JNK (KRY)
6 M S1 6.E změna JNK
7.E
1 KNv KNj odpadá -bude nahrazeno-
1 PSv PSY1 odpadá -bude nahrazeno-
1 SVS SVS1 odpadá -bude nahrazeno-
2 KNv KNj odpadá -bude nahrazeno-
2 PSv PSY1 odpadá -bude nahrazeno-
2 SVS SVS1 odpadá -bude nahrazeno-
4 M S2 4.E změna KAB
6 M S1 4.C změna KAB
7 LaK LaK 3.A přesun << ŠIM z 31.5. 5. hod
8 LaK LaK 3.A přesun << ŠIM z 31.5. 6. hod
8.E
2. les., 4. les., 0. les., 8. les., 7. les., 9. les., 1. les., 6. les., 3. les., 5. les. není
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou