Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, 371 46 České Budějovice
v
v

Změny v rozvrhu Monday 14. 6.

Třídy 2.E a 1.A se učí distančně dle stávajícího rozvrhu.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.A non non non non non non non non non non
4.B non non non non non non non non non non
8.E non non non non non non non non non non
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Schmidtmayerová Jana - KLŘ ..
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.B Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Baštářová Romana
7 změna SCBi 4.B (SCB3)+
Gottwaldová Ilona
1 odpadá Nj 8.E (Nj2)
Günzel Martin
8 změna SCM 4.A (SCMn)+
Hessová Kateřina
6 změna KAv 8.E (KAF1)+
Holubová Adéla
3 odpadá Aj 8.E (Aj1)
8 změna KAv 4.B (KAjn)+
Jakubík Martin
3 odpadá Nj 4.B (Nj1)
Kabelová Dana
2 odpadá M 4.A
8 změna PRO 4.B (PROn)+
Kalačová Helena
1 odpadá Aj 4.A (Aj2)
5 změna KAv 8.E (KAF2)+
Klímová Romana
7 změna KAv 4.B (KAJ)+
Kojan Vladimír
4 změna KD 8.E (KD)+
5 změna SVS 8.E (SVS2)+
6 změna SVS 8.E (SVS1)+
Kolářová Lena
3 supl. (SCH lék) M 1.C 4.A za odpadlou
5 změna SCM 8.E (SCM)+
Kubíčková Helena
4 změna SCBi 8.E (SCB2)+
Layerová Jana
1 odpadá Aj 4.A (Aj1)
2 odpadá Aj 4.B (Aj1)
Mezerová Kateřina
3 odpadá Cj 4.A
Pazderník Marek
před 4. hod dohled 1patro  
Polívková Eliška
8 změna DUv 4.B (DUn)+
Polívková Jana
6 změna SCBi 8.E (SCB1)+
Říhová Lenka
4 změna KZ 8.E (KZ)+
Schacherlová Adéla
1 odpadá Nj 8.E (Nj1)
Schmidtmayerová Jana
6 změna SCCh 8.E (SCH1)+
Šimečková Dana
1 odpadá Cj 4.B
5 změna LaK 8.E (LaK)+
Týml Václav
3 odpadá Nj 4.B (Nj2)
Vejmelka Radek
5 změna SCF 4.B (SCF2)+
6 změna SCF 8.E (SCF1)+
8 změna SCF 4.B (SCFn)+
Vítková Olga
2 odpadá Aj 4.B (Aj2)
Vlášek Vladimír
3 odpadá Aj 8.E (Aj2)
7 změna KAv 8.E (KAF3)+
Vlnatá Dominika
2 odpadá Cj 8.E
Vránová Veronika
8 změna PSv 4.A (PSn)+
Změny v rozvrzích tříd
1.C
3 M 4.A supluje KLŘ (SCH)
4.A
0. - 9. les. není
4.B
0. - 9. les. není
8.E
0. - 9. les. není
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou